Kim jesteśmy


First Polish Baptist Church jest społecznością ludzi oddanych Bogu, wiernych Jego Słowu, doświadczających w swoim życiu Jego opieki i opatrzności. Mając świadomość zbawienia przez łaskę i odkupienia z grzechów przez Jezusa Chrystusa pragniemy przekazywać innym wspaniałą prawdę, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J. 3:16). Swoją postawą chcemy pokazywać, że przez życie można przejść inaczej, lepiej – bo z Bogiem.


Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził.

2012-2015 © First Polish Baptist Church