Historia Zboru swoimi początkami sięga 1905 roku. W tym czasie do Nowego Jorku przybył polski wędrowny misjonarz brat Michał Jaeger, który pracował w Amerykańskim Zjednoczeniu Traktatowym. Brat Jaeger rozpowszechniał traktaty wśród polskich imigrantów na Ellis Island. Wkrótce br. Jaeger założył polski zbór w Nowym Jorku. Nabożeństwa odbywały się w Baptist Tabernacle przy 162 Second Avenue.


Pastorzy, którzy kolejno służyli w Zborze:


Pastor M. Jaeger – został ordynowany na kaznodzieję w Lee Street Baptist Church w Baltimore, w stanie Maryland 31 maja 1912 r.


Pastor K.W. Tuczek – pastor w latach 1914-1918.


Pastor J. Adamczyk – pastor w latach 1918-1920, a następnie w 1931-1946.


Pastor A. Ziarko – pastor w latach 1920-1925, a następnie 1928-1929.


Pastor K. Czerwiński – pastor w latach 1926-1928.


W latach 1929-1931 Zborowi dobrowolnie służą Pastor M. Jaeger oraz br. K. Fugowski.


Pastor Ludwig Miksa – pastor w latach 1946-1955.


Pastor Jan Kasa – pastor w latach 1955-1977. Urodził się 30.03.1920 r. w Brauscheweig w Niemczech. Chrzest przyjął w 1942 r. w Hassenhausen. W czasie sprawowania urzędu pastorskiego przez br. Kasę, Zbór nabył budynek przy 55-59 Sutton St. w Brooklynie, który zaadaptowano dla potrzeb Zboru, gdzie nabożeństwa odbywają się do dnia dzisiejszego. 12 września 1963 r. podczas Zebrania Członkowskiego podjęto decyzję o zarejestrowaniu Zboru, zgodnie z obowiązującymi prawami ds. Kościołów i wspólnot religijnych. 26 września Zbór został zarejestrowany pod nazwą First Polish Baptist Church Inc. (W tym czasie aktywnie przy Zborze aktywnie dział br. Golonko, który był doradcą duchowym przy ONZ. Br. Golonko prowadził również chrześcijańskie audycje radiowe dla polonii).


Pastor B. Jaroszewicz – pastor w latach 1978-1996.


W latach 1996-2001 - nie było pastora. Obowiązki duszpasterskie w tym czasie sprawował br. Paweł Szpakowicz. Systematycznie w Zborze usługiwał br. Franciszek Włoch, wieloletni pastor Zboru w Chicago.


Pastor J. Zwierzchowski – pastor w latach 2001-2005.


Pastor Z.P. Karel – pastor w latach 2005-2008.


Pastor M. Sikora – pastor w latach 2008-2011.


Od 2011 r. do września 2013 r. nie było pastora. Usługiwali pastor Bogdan Jaroszewicz, br. Jack Malinowski oraz br. Carl Dobrowolski.


Pastor P. Kugler (z Elbląga) – pastor w okresie wrzesień 2013 - luty 2014.


Pastor P. Kołodziejczak (z Opola) – pastor od marca 2014.


2012-2015 © First Polish Baptist Church