Rada Zboru


Krzysztof Hirsch Przewodniczący


Piotr Dabrowski Sekretarz


Irena Hirsch-Mena Skarbnik


Rev. Pawel P. Kolodziejczak Członek rady


2012-2015 © First Polish Baptist Church