Poezja


Mikołaj Hajdukiewicz

Twój krzyż

Za bramą

Wieczerza Pańska

Twój słyszę głos

Syjon

Przestań uciekać
My opowiadamy Chrystusa


Ostrzejsze niż szpada

Nie pojmuję

Miłość matki

Maskarada

Gdzie tajemnica

Droga do światłości

Brzemiona jedni drugich noście

Zwycięstwo

Zapłacić niczym nie mogę

Ucz nas wdzięczności

Syn marnotrawny

Sylwestrowy remanent

Rozmowa z Bogiem

Poznaj Stwórcę

Powrót do domu

Plotkarz

Ołtarz

Oczy

Najlepsza wiara

List do Efezu

Ktoś drugi

Jezus jest miłością

I będą jednym ciałem

Dwa zegary

Do Pana idźmy

Chrystus umarł za nas

Biblia

Bezdomni

Anioł światłości

A jeśli

Żywe i martwe

Wyrwany śmierci

Wolność

Urzędnicy Pana Boga

Sprawiedliwy plotkarz

Pustynna ziemia

Obudź się

Nowy rok

Nie milczie + Droga do nieba

Któż to sprawić może + Sąd

Jak stoimy

Jak odróżnić

Dzieje świata u kresu dziejów

Dłużnicy

Dlaczego czytam słowo twe Panie

Chrystus nie umiera

A jak się ten kościół nazywa

Boży komputer

Modlitwa

Naucz mnie Boże

Nie było miejsca

Pan zmartwychwstał

Małżeństwa


2012-2015 © First Polish Baptist Church